Onze reglement


BEURSREGLEMENT WESTLAND SHOPPING CENTER ANDERLECHT


INLEIDING De term "beurs" staat voor een antiek-, brocante- en vlooienmarkt alsook een ruilen verzamelbeurs. Deze opsomming is limitatief en dient in de meest strikte zin geïnterpreteerd. De uitstraling en de standing van het Westland Shopping Center, het respect voor zijn handelaars en hun winkels alsook het imago van de beurs primeren op het individueel belang van de exposanten. Vanuit die doelstelling hebben wij een reglement opgesteld om de beurs in goede banen te leiden. Wij vragen aan alle deelnemers om hieraan actief hun medewerking te verlenen door dit reglement nauwgezet te respecteren.


– ALGEMEEN

Art. 1 - De beurs wordt georganiseerd door Car Link c.v., p/a W.s.c.

Art. 2 - De beurs is toegankelijk voor particulieren en handelaars.

Art. 3 - De particulieren mogen slechts deelnemen voor de occasionele verkoop van hun persoonlijke voorwerpen.

Art. 4 - De handelaars dienen te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en in het bijzonder aan de voorschriften inzake de ambulante handel.

Art. 5 - Naast de wettelijke beperkingen wordt de uitstalling en verkoop van de volgende voorwerpen verboden : - Alle nieuwe voorwerpen, t.t.z. loten of reeksen voorwerpen die geen slijtage vertonen, behalve de als dusdanig bekend staande verzamelvoorwerpen en voorwerpen die eigenhandig op kunstambachtelijke wijze vervaardigd zijn. - De volgende occasie voorwerpen, alfabetisch gerangschikt : afbraakmaterialen, auto-onderdelen, bouwmaterialen, grote elektrische huishoudtoestellen, keuken-, badkamer- en tuinmeubilair, ondergoed en lingerie, voeding en drank, wapens.

Art. 6 - Schoonheidsproducten, kleding, schoenen en handtassen zijn, elk afzonderlijk, toegestaan tot 1/4 van het geheel van de koopwaar.

Art. 7 - Artikel 5 en 6 mogen op elk ogenblik door de organisator gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Art. 8 - De organisator mag de koopwaar en de hoedanigheid van de exposanten controleren.

Art. 9 - De organisator mag koopwaar of exposanten weigeren.

Art. 10 - De exposanten installeren zich vanaf 8u00 op de hun toegewezen standplaatsen.

Art. 11- De bijdrage kost per standplaats 26 € en is ondeelbaar. Elke uit-breiding van de standplaats wordt als één of meer bijkomende standplaatsen aangerekend.

Art. 12 - De exposanten mogen hun standplaatsen niet onder- of doorverhuren.

Art. 13 - De exposanten dienen in te pakken vanaf 13u00 en hun standplaatsen ten laatste om 13u30 te verlaten.

Art. 14 - De exposanten mogen geen voorwerpen en geen verpakking op de standplaatsen en op de parking achterlaten.

Art. 15 - Elke exposant betaalt een waarborg van 5 € per standplaats.

Art. 16 - De waarborg wordt slechts onder de volgende voorwaarden terugbetaald : -op de standplaats, -tussen 12u30 en 13u30, -na uitvoering van artikel 13 en 14 -mits voorlegging van een geldig bewijs.

Art. 17 - Iedere exposant ontvangt een exemplaar van dit reglement.

Art. 18 - Deelnemen impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en de interpretatie ervan door de organisator.

Art. 19 - Elke inbreuk kan met onmiddellijke uitsluiting bestraft worden, zonder enige terugbetaling.

Art. 20 - De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij ongeval, schade, diefstal of verlies.

Art. 21 - Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Art. 22 - Voor zover dit reglement gedateerd en genummerd is, geldt het als kwijting voor 1 standplaats plus de waarborg.- BINNEN

Art. 23 - Er worden tafels ter beschikking van de exposanten gesteld.

Art. 24 - De lengte van een standplaats is gelijk aan 1 tafel plus 1 doorgang.

Art. 25 - De wandel- en doorgangen dienen altijd vrij te blijven van koopwaar en verpakking.

Art. 26 - Kleding mag slechts op kleerhangers, kapstokken en kledingrekken gepresenteerd worden voor zover artikel 24 en 25 gerespecteerd worden

III. – BUITEN

Art. 27 - De standplaatsen zijn toegankelijk

tussen half april en half oktober.

Art. 28 - De tafels van de organisator mogen niet gebruikt worden.

Art. 29 - De grootte van een standplaats is gelijk aan 1 autostaanplaats.

Art. 30 - Alle verkeer van voertuigen is verboden tussen 8u30 en 12u30.

Art. 31 - Voertuigen mogen parkeren op de standplaatsen mits een bijdrage van 26 € per voertuig.

- LIDMAATSCHAP

Art. 32 - Het lidmaatschap is niet verplicht.

Art. 33 - Het lidgeld bedraagt naar keuze 77 € per lidkaart voor 12 maanden plus 3 maanden bonus, of 57 € per lidkaart voor 6 maanden plus 2 maanden bonus, of 37 € voor 3 maanden plus 1 maand bonus, telkens te rekenen vanaf de inschrijving.

Art. 34 - De lidkaart is strikt persoonlijk en het is uitdrukkelijk verboden ze aan derden toe te vertrouwen.

Art. 35 - De lidkaart geeft recht op een voorbehouden toegang tot de standplaatsen tussen 7u00 en 8u00.

Art. 36 - Elke titularis mag zich door 1 bijkomende persoon laten vergezellen.

Art. 37 - De lidkaart laat toe 1 of meer vaste standplaatsen te reserveren, mits vooruitbetaling.

Art. 38 - Elke lidkaart geeft recht op een korting van 4 € bij reservatie van de eerste standplaats.

Art. 39 - De gereserveerde standplaatsen vervallen om 9u in het winterseizoen en om 8u in het zomerseizoen.

Art. 40 - Gereserveerde standplaatsen worden noch verplaatst, noch terugbetaald.

Art. 41 - De lidkaart laat toe om in het zomerseizoen 1 bijkomende autostaanplaats naast de standplaats(en) te reserveren, mits vooruitbetaling.

Art. 42 - Elke lidkaart geeft recht op een bijkomende korting van 11 € bij reservatie van de autostaanplaats.

Art. 43 - Bij slecht weer worden de gereserveerde autostaanplaatsen terugbetaald of overgedragen.

Art. 44 - Alle formaliteiten in verband met het lidmaatschap en/of de reservaties gebeuren uitsluitend op de infostand tijdens de beurs.

EDITIE 02 / 2019